X
ADLAK

Munkáltatóknak - Gyakori kérdések

 1. Milyen összegű támogatást adhatok munkavállalóimnak?

  Adómentes az adóévben nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatás összegének azon része, amely nem haladja meg a lakás vételárának, teljes építési költségének, bővítés, korszerűsítés, vagy akadálymentesítés költségének a 30 százalékát, legfeljebb az 5 millió forintot azzal, hogy az értékhatár vizsgálatánál a folyósítás évét megelőző négy évben a munkáltató vagy más munkáltatók által ilyen címen folyósított támogatásokat is számításba kell venni.

 2. Mikor jogosult a munkavállaló adómentes támogatásra a munkáltatójától?

  • Ha a támogatás folyósítása hitelintézeten keresztül történik. Az átutalásokat a hitelintézet évenként utólagosan igazolja.
  • Ha a támogatás összege összesen nem több mint vásárlás esetén az ingatlan vételárának, míg építés, bővítés vagy korszerűsítés esetén a költségvetés 30 százaléka.
  • Ha a folyósított támogatás összege öt egymást követő évben nem több mint 5 millió forint.
  • Ha a hitel, amelynek a törlesztéséhez a munkáltató támogatást nyújt, lakáscélú (vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési, akadálymentesítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) és a hitelt hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, vagy korábbi munkáltató nyújtotta.
  • Ha a lakás, amelynek a megvalósításához a Munkavállaló a hitelt igényelte a saját tulajdona (vagy abban haszonélvező), vagy amelyben a támogatással érintett a méltányolhatósági vizsgálat időpontjára vonatkozóan bármikor, bármilyen arányban tulajdonos volt, vagy haszonélvezettel bírt és megfelel a méltányolható lakás fogalmának (szobaszám, együttlakók alapján – erről részletesebben itt tájékozódhat).
  • Ha igazolni tudja (minden évben), hogy a folyósított támogatást ön a célszerinti hitel törlesztésére fordította.

 3. Mit kell tennie a munkavállalónak, ha szeretne részesülni a támogatásban?

  • Jelezni Önnél, hogy élne ezzel a lehetőséggel.
  • Nyilatkoznia kell Ön felé arról, hogy mely számlára (a legjobb a hitel törlesztésére szolgáló hitelszámla) kéri az összeg folyósítását.
  • Az adómentesség vizsgálatához szükséges dokumentumokat átadnia az OTP Bank részére.

 4. Miért jó a Vissza nem térítendő támogatás a munkavállalónak?

  • A munkáltató havi szinten akár több tízezer forinttal is hozzájárulhat törlesztő részletéhez a támogatás segítségével.
  • Adómentes juttatást kaphat, vagyis 100 forint juttatásból mind a 100 forintot megkapja.

 5. Miért jó a Vissza nem térítendő támogatás a munkáltatónak?

  • Ez az adómentes juttatási forma jelentősen kisebb munkáltatói ráfordítást igényel, mint a munkabér, vagy bármely más béren kívüli juttatás.
  • Egyszerű: Az OTP ADLAK szolgáltatásainak köszönhetően a vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszerű, segítségével mind az adminisztrációs teher, mind az adó és számviteli kockázat jelentősen csökkenthető.

 6. Milyen hitel számít lakáscélúnak?

  Ingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése céljából felvett hitel, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel.

 7. Felújítási célból igényelt hitelre is igénybe vehető a támogatás?

  Nem vehető igénybe.

 8. Ha a lakáshitelt korábbi munkáltató folyósította, annak törlesztéséhez is igénybe vehető a támogatás?

  Igen, a támogatás nem kizárólag hitelintézettől, vagy pénzügyi vállalkozástól felvett hitel törlesztésére és előtörlesztésére fordítható, hanem korábbi munkáltatótól kapott hitelre is.

 9. Milyen dokumentumokat kell az OTP Bank felé az adómentességi feltételek igazolása érdekében bemutatnia a munkavállalónak?

  • A támogatás alapjául szolgáló kölcsönszerződést (hitelkiváltás esetén a támogatás alapjául szolgáló, kiváltó kölcsönszerződést, az eredeti kiváltott kölcsönszerződéstés és az esetleges további, az eredeti kölcsön visszafizetése céljából kötött valamennyi kölcsönszerződést, gyűjtőszámla-hitel esetén az eredeti szerződést és a hozzá kapcsolódó gyűjtőszámla-szerződést), valamint amennyiben a lakáscélú felhasználás a szerződésből nem állapítható meg, a fenti szerződések alapjául szolgáló hiteligénylést.
  • Saját lakás tulajdonjogának igazolásához: a lakás helyrajzi számát kell megadnia – az OTP Bank ez alapján a Takarnet rendszerből végzi el a lekérdezést.
  • A lakás méltányolhatóságának igazolásához szükséges:
   • a munkavállaló nyilatkozata a lakás szobaszámonkénti alapterületéről,
   • az együttköltöző családtagok lakóhelyét vagy tartózkodási helyét feltüntető érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
   • azon igazolást, amelyből megállapítható, hogy az együttköltöző családtagnak minősül,
   • Ha a lakáscélú hitel felhasználásával megszerzett (épített, építtetett) lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkavállaló tulajdonában (haszonélvezetében), a munkavállaló által méltányolható lakásigénynek való megfelelésről tett nyilatkozat, és a megfelelést a támogatás alapjául szolgáló kölcsön folyósítását követő bármely, a tulajdonjog, haszonélvezeti jog fennállásának időszakára eső időpontra vonatkozó, igazoló okirat, bizonylat elfogadható. Ebben az esetben az OTP Bank az alábbi dokumentumokat szerzi be a Munkavállalótól:
    • a tulajdonjog / haszonélvezeti jog fennállásának igazolására a Bank által a saját lakás vizsgálatához lekért teljes körű nem hiteles tulajdoni lap másolatot, amely alapján megállapítható, hogy mely időszakban volt az ingatlan a munkavállaló tulajdonában/haszonélvezetében,
    • amennyiben ez nem állapítható meg egyértelműen, úgy adásvételi szerződés és a tulajdonjog/haszonélvezeti jog változását igazoló földhivatali határozatot,
   • A nyilatkozaton szereplő együttlakók tekintetében a lakcímnyilvántartást vezető hatóság által kiállított igazolást, amelyen az OTP Bank azt vizsgálja, hogy az együttlakóknak a fenti időszak bármely időpontjára vonatkozóan (de egy időben) a lakás lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként szolgált.
  • A támogatás maximális összegének meghatározásához szükséges az ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az ezt igazoló szerződés, építés, alapterület növelés, korszerűsítés esetén pedig a költségeket tartalmazó költségvetés.
  • Az SZJA szerinti lakáscél fogalmának való megfelelés igazolása érdekében szükséges további dokumentum bővítés esetén a támogatás alapjául szolgáló ingatlanra vonatkozó jogerős építési engedély, és tervdokumentáció, korszerűsítés, akadálymentesítés esetén a költségvetés, ennek hiányában a támogatás alapjául szolgáló kölcsönt nyújtó hitelintézet (hitelkiváltás esetén az eredeti, kiváltott kölcsönt, gyűjtőszámla-hitel esetén a gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó eredeti kölcsönt nyújtó hitelintézet) nyilatkozata.
  • A kölcsönt nyújtó hitelintézet, vagy munkáltató igazolása a kölcsönszerződés fennállásáról.
  • Ha a támogatás a Munkavállaló folyószámlájára került folyósításra, akkor a támogatás cél szerinti felhasználásának igazolása érdekében be kell mutatnia eredeti, vagy hitelesített számlakivonatát, vagy a bankszámlát vezető pénzintézet által kiállított igazolást a támogatás felhasználásáról – vagyis a támogatás összegének a kölcsön törlesztéséül szolgáló folyószámlán történő jóváírásáról, majd onnan a kölcsön hitelszámláján történő jóváírásról.

  Annak igazolásaként, hogy a Munkavállaló részére esetleges korábbi munkáltatója milyen összegben folyósított támogatást, az Ön nyilatkozata szükséges.

 10. Milyen díjtételei vannak az OTP ADLAK - Adómentes Lakáshitel - támogatási Szolgáltatáscsomag igénybe vételének?

  A www.otpadlak.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus felület (OTP ADLAK Portál) használata díjmentes. A folyósítandó támogatáshoz kapcsolódó díjtételeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

   

  Támogatás átutalásának díja

  Adómentességi feltétel vizsgálata

  Szerződéskötés

  Alapszolgáltatás
  (a támogatás hitelintézeten keresztüli folyósításának utólagos igazolása)

  a kifizetéssel érintett bankszámlára vonatkozó eseti, állandó, értéknapos vagy csoportos átutalási díjon felül
  3,9%

  alapszolgáltatásnál nem érhető el

  nem szükséges hozzá szerződéskötés

  Teljes körű szolgáltatás
  (a támogatás adómentességi feltételeinek teljes körű OTP Bank általi vizsgálata és ez alapján, valamint a támogatás hitelintézeten keresztüli folyósítására vonatkozó igazolások kiállítása)

  OTP csoport által folyósított hitel esetén: 3%
  Idegen bank által folyósított hitel esetén:

  • folyósítás hitelszámlára, vagy központi elszámoló számlára: 4%

  • folyósítás a hiteltörlesztésére használt folyószámlára: 5%

  OTP csoport által folyósított hiteleknél: 9.990 Ft ÁFA


  Idegen bank által folyósított hiteleknél: 19.990 Ft ÁFA

  Munkáltató a teljes körű szolgáltatás igénybevételére szerződik

   

 11. Ha szerződést kötök az OTP ADLAK - Adómentes Lakáshitel - támogatási Szolgáltatáscsomag Teljes körű szolgáltatására, lesz-e arra lehetőségem, hogy az egyes munkavállalók támogatásai esetében eltérő módon vegyem azt igénybe, vagyis egyes munkavállalóim esetében továbbra is magam végezzem az adómentességi feltételek ellenőrzését, míg másoknál az OTP Bankot bízzam meg?

  Igen, természetesen Ön döntheti el, hogy mely munkavállalóira kér adómentességi feltétel ellenőrzést. Ezen szolgáltatás választása nem kötelező, amennyiben mégis élne a lehetőséggel, akkor sem kell minden munkavállalóra megrendelnie.

 12. Van-e lehetőségem ugyanazon Munkavállaló részére több hitelügylet kapcsán is lakáscélú hiteltörlesztéshez támogatást nyújtani adómentesen?

  Igen, amennyiben a Munkavállaló minden hitelügylet esetében teljesíti az adómentességi feltételeket, valamint a folyósítandó támogatások összege összességében a tárgyévben és az azt megelőző 4 évben nem haladja meg az 5 millió forintot. Az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag www.otpadlak.hu oldalon elérhető felülete lehetőséget nyújt ugyanazon Munkavállalóhoz kapcsolódóan több hitelügylet rögzítésére és az adómentességi feltételek vizsgálatának megrendelésére is.

 13. Van-e lehetőségem arra, hogy ugyanazon hitelügylethez kapcsolódóan több Munkavállalóm (pl. házaspár) részére is folyósítsak lakáscélú hiteltörlesztéshez adómentes munkáltatói támogatást?

  Igen, amennyiben minden érintett Munkavállaló teljesíti az adómentességi feltételeket. Az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag www.otpadlak.hu oldalon elérhető felülete lehetőséget nyújt több Munkavállalóhoz ugyanazon hitelügylet rögzítésére és az adómentességi feltételek vizsgálatának megrendelésére is.

 14. Az adómentességi feltételek vizsgálatát követően hogyan küldi meg a Bank részemre az eredményt a Teljes körű szolgáltatás igénybe vétele esetén?

  A vizsgálat eredménye a portálon kerül megjelenítésre, a Munkáltató külön kérésére kerül igazolás formájában kinyomtatásra és megküldésre postai úton.

 15. Vállal-e és milyen mértékben felelősséget a Bank az adómentességi feltételvizsgálat eredményéért?

  A hatályos Ptk-ban rögzített szabályokon túlmenően a Teljes körű szolgáltatás hatályos üzletszabályzata is tartalmaz rendelkezéseket erre vonatkozóan:

  • Amennyiben az OTP ADLAK Szolgáltatás keretében az OTP Bank számára felróható ok következtében téves adattartalmú igazolás kerül kiállításra és az OTP Bank felelőssége a Munkáltató által bizonyításra kerül, OTP Bank az ebből eredő kárfelelőssége legfeljebb a beállt, munkáltatói, és/vagy munkavállalói adófizetési kötelezettség mértékéig terjed ki, az adatok alapján történt legutolsó igazolás kiállítását követő öt évig.
  • Az OTP Bank a támogatás adómentességének vizsgálatát a hatályos üzletszabályzatban részletezettek szerint, a felsorolt dokumentumok, valamint a Munkáltató által megadott adatok alapján rendelkezésére álló információknak megfelelően végzi el. Amennyiben az adómentesség feltételeinek vizsgálatát követően az adómentesség feltételeiben változás következik be és erről sem a Munkáltató, sem a Munkavállaló nem tájékoztatja az OTP Bankot, az OTP Bank kizárja felelősségét a támogatás adómentességi feltételeinek igazolásával kapcsolatosan.
  • Amennyiben a Támogatás összege az OTP Bankcsoporton kívül, más banknál vezetett önálló (giro-képes) hitelszámlára, törlesztéshez használt központi elszámoló számlára vagy a Munkavállalónak bármely, más hitelintézetnél vezetett folyószámlájára történik, az OTP Bank nem felel azért, ha a Támogatás összege – a Munkavállaló vagy a Munkáltató szándékától eltérően – másként kerül felhasználásra.
  • Az OTP ADLAK rendszer működéséből, vagy leállásából fakadó problémák kapcsán keletkezett igények miatti felelősségét az OTP Bank kizárja.

 16. Milyen fizetési határidőket kell figyelembe venni az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag Teljes körű szolgáltatásának vonatkozásában?

  Az adómentességi feltételek vizsgálatának megrendelését követően a vizsgálati díjról kiállított számla kibocsátását követő 5 munkanapon belül kell megfizetni a számla ellenértékét (a számla a portálon a megrendelést követő 2 munkanapon belül elérhető és postai úton is eljuttatjuk a Munkáltatóhoz).

  A támogatás folyósításának megrendelésekor (analitika leadásakor) a lebonyolítási díjról kiállított számla ellenértékét, valamint a folyósítandó támogatás fedezetéről kiállított számviteli bizonylatban megjelölt összeget legkésőbb a tárgyhónap 15. napjáig (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) kell rendeznie a Munkáltatónak ahhoz, hogy a támogatás folyósítása a tárgyhónap 20. napján (munkaszüneti nap esetén az ezt követő munkanapon) megtörténjen a célszámlára.

 17. Milyen igazolásokat állít ki az OTP Bank az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag Teljes körű szolgáltatásának vonatkozásában?

  • Az adómentességi feltételek vizsgálatának elvégzését követően a vizsgálat eredménye a Portálon keresztül érhető el (Megfelelőségi igazolás).
  • A támogatások folyósítását követő év január 31-ig állítja ki az OTP Bank a hitelintézeten keresztüli folyósításról szóló igazolást, amelyet a Portálon keresztül érhet el a Munkáltató.
  • Az adómentességi feltételek vizsgálatának megrendelése esetén a folyósítást követő évben a kapcsolódó ellenőrzések eredményéről április 14-ig kerül kiállításra az Adómentességi igazolás, amelyet szintén a Portálon keresztül érhet el a Munkáltató.

 18. Az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag Teljes körű szolgáltatásának igénybe vételekor az adómentességi feltételvizsgálat megrendelését követően van-e olyan adómentességi feltétel, amellyel kapcsolatosan a Munkáltatónak feladata van?

  Az OTP Bank az adómentességi feltételeknek való megfelelést a Munkavállalótól bekért dokumentumok alapján ellenőrzi. Az alábbi feltételek vonatkozásában az ellenőrzést a Munkáltatótól kapott adatok alapján végzi el:

  • A Munkáltatónak kell megadnia a Munkavállaló részére az OTP ADLAK teljes körű szolgáltatáson kívül folyósított Támogatás összegét (saját nyilvántartása, vagy a Munkavállaló esetleges korábbi munkaviszonyának megszűnésekor kapott igazolása alapján, vagy ha az igazolás erre vonatkozóan adatot nem tartalmaz, a Munkavállaló nyilatkozata alapján). Ez annak ellenőrzéséhez szükséges, hogy a Munkavállaló részére folyósított támogatás összege az adómentesen folyósítható összeghatárokat nem haladja meg (5 év 5 millió Ft-ot és a hitelcél 30%-át). Az is szükséges továbbá, hogy a Munkáltató az OTP ADLAK portálon a támogatás folyósításának évében – a fentiek mellett - rögzítse az adott hitelcélra a Munkavállalónak az ADLAK teljes körű szolgáltatáson kívül folyósított valamennyi támogatás összegét.

 19. Az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag Teljes körű szolgáltatásának igénybe vétele esetén az adómentességi feltételek vizsgálatáért kell-e díjat fizetni a folyósítást következő évben?

  Az adómentességi feltételek vizsgálatáért a Munkáltató egyszeri díjat fizet, a feltételvizsgálat megkezdését megelőzően.

 20. Folyósítható-e adómentes munkáltatói támogatás munkáltatói (akár kamatmentes) hitel törlesztéséhez?

  A támogatás adómentesen folyósítható hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, vagy korábbi munkáltató által nyújtott hitelhez, amennyiben a hitel és a hitelcél a jogszabályban előírt adómentességi feltételeknek megfelel.

 21. Az OTP ADLAK szolgáltatáscsomag igénybevétele esetén van-e teendője a Munkáltatónak, ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik?

  Az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag igénybe vétele vonatkozásában nincs teendő, az adómentességi feltételek vizsgálata során az OTP Bank nem vizsgálja, hogy a Munkavállaló és a Munkáltató között valóban fennáll, vagy fennállt az Szja. törvény szerinti munkaviszony.

 22. Meddig érvényes a méltányolhatósági vizsgálat eredménye?

  Az OTP Bank a méltányolható lakásigénynek való megfelelést az adómentességi feltételek vizsgálatára vonatkozó megrendeléskor, a Munkavállaló által átadott dokumentumok alapján vizsgálja, a későbbiekben újabb vizsgálat nem történik. Amennyiben a méltányolható lakásigénynek való megfelelést az adott ingatlan vonatkozásában az OTP Bank bármely oknál fogva a Munkáltató erre vonatkozó kérelmét megelőzően, az akkor hatályos rendelkezések alapján már megvizsgálta és megállapította, az OTP Bank az erről szóló igazolást a korábbi vizsgálat eredménye alapján állítja ki.

 23. Amennyiben a támogatásban részesülő Munkavállaló 25%-ban tulajdonos, milyen összegű támogatásra jogosult az adott ingatlan vonatkozásában (negyedelődik-e a maximálisan nyújtható 30%-nak megfelelő összeg)?

  A támogatás összegét nem befolyásolja, hogy hányad részben tulajdonos a Munkavállaló az adott ingatlanban.

 24. Megoldható-e, hogy az OTP ADLAK Szolgáltatás Teljes körű szolgáltatási szintje esetében a hiteltörlesztés napján történjen a támogatás folyósítása?

  A támogatás OTP Bank általi folyósítása havi egy alkalommal, a tárgyhó 20. napján (munkaszüneti nap esetén az ezt követő első banki napon) történik.

  A támogatás folyósításához szükséges fedezetet a Munkáltató a folyósításra vonatkozó megbízás hónapjának 15. napjáig (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) köteles biztosítani az OTP Bank számláján. Amennyiben a támogatás folyósításához szükséges fedezet a fenti időpontig nem áll rendelkezésre, a folyósítást az OTP Bank a fedezet rendelkezésre állását követően, de legkorábban a következő naptári hónap 20. napján (munkaszüneti nap esetén az ezt követő munkanapon) kísérli meg.

 25. Devizahitel végtörlesztése érdekében felvett hitel kiváltásnak minősül-e?

  Igen, kiváltásnak minősül.

 26. A lakás tulajdonjogát igazoló dokumentumnak hiteles igazolásnak kell lennie?

  Az OTP Bank a feltételnek való megfelelést a helyrajzi szám alapján a TAKARNET rendszerből lehívott tulajdoni lap nem hiteles másolatának adatai alapján vizsgálja.

 27. Amennyiben a Munkavállaló már kapott munkáltatói támogatást, van-e lehetőség a részére történő további támogatás folyósításával kapcsolatosan az ADLAK Szolgáltatáscsomag igénybe vételére?

  Igen, a Teljes körű szolgáltatás igénybe vétele esetén a Munkáltatónak a megrendeléskor rögzítenie kell a Portálon a Munkáltató részére korábbiakban nyújtott vissza nem térítendő lakáscélú támogatás(ok) összegét.

 28. Amennyiben lakásépítésnél csak tervezői költséget tud igazolni a Munkavállaló, szükséges-e egyéb dokumentum részéről?

  Lakás építése, építtetése, lakás alapterületének növelése, korszerűsítése, akadálymentesítése céljából felvett hitel esetén az építés, építtetés, alapterület-növelés, korszerűsítés, akadálymentesítés költségeit tartalmazó költségvetés fogadható el igazolásként, amely kizárólag a támogatással érintett kölcsönszerződés (hitelkiváltás esetén az eredeti kölcsönszerződés) engedélyezése alapjául szolgáló, a kölcsönt (hitelkiváltás esetén az eredeti kölcsönt) nyújtó hitelintézet által igazoltan elfogadott költségvetés lehet.

 29. Továbbterhelhetőek-e az ADLAK Szolgáltatáscsomag igénybe vételével kapcsolatos díjtételek a munkavállalóra?

  A Munkáltató belső - cafeteriára vonatkozó - szabályozása szerint lehetséges a továbbterhelés.

 30. Fizetheti-e a Munkavállaló közvetlenül az ADLAK Szolgáltatáscsomag igénybe vétele kapcsán kiszámlázott díjtételeket?

  A díjtételeket az OTP Bank felé a Munkáltató kell, hogy megfizesse. Az adómentességi feltételvizsgálathoz szükséges igazolások, dokumentumok beszerzésével kapcsolatos esetleges további díjtételek terhelik a Munkavállalót.

 31. Az adómentességi vizsgálat eredményéről kap-e igazolást a Munkáltató és a Munkavállaló is?

  Teljes körű szolgáltatás igénybe vétele esetén az ADLAK Portálon keresztül kap tájékoztatást a Munkáltató az eredményről, amelyre vonatkozóan kérésre, nyomtatott igazolás is kiállítható. A vizsgálat eredményéről a Munkavállaló nem kap igazolást.

 32. Munkáltatóváltás esetén szükséges-e ismételten igazolni a lakás méltányolhatóságát?

  Az OTP Bank a méltányolható lakásigénynek való megfelelést a Munkáltatónak az adómentességi feltételek vizsgálatára vonatkozó megrendeléskor, a Munkavállaló által átadott dokumentumok alapján vizsgálja, a későbbiekben újabb vizsgálat nem történik. Amennyiben a méltányolható lakásigénynek való megfelelést az adott ingatlan vonatkozásában az OTP Bank bármely oknál fogva a Munkáltató erre vonatkozó kérelmét megelőzően, az akkor hatályos rendelkezések alapján már megvizsgálta és megállapította, az OTP Bank az erről szóló igazolást a korábbi vizsgálat eredménye alapján állítja ki. Ugyanakkor az új munkáltatónak az adómentességi feltételek vizsgálatát meg kell rendelnie az OTP Banktól ahhoz, hogy a teljesített folyósítási megrendelések alapján az adómentességi igazolást az OTP Bank kiállítsa a részére.

 33. Mi történik abban az esetben, ha a támogatás összege meghaladja a hitel összegét?

  A folyósított támogatás abban az esetben adómentes, ha összege a cél szerint került felhasználásra, vagyis azt a hitel törlesztésére, visszafizetésére, valamint a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek teljesítésére használta fel a Munkavállaló. Az adott hitelcél vonatkozásában az ezt meghaladóan nyújtott összegű támogatás adóköteles. Természetesen a folyósított támogatásnak a további – a hatályos jogszabály szerinti – adómentességi feltételeknek is meg kell felelnie.

 34. Építésnél hogyan kell igazolni az együttköltözést?

  Az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag keretében végzett feltételvizsgálat során lakás építése, építtetése esetén, ha a támogatás alapjául szolgáló lakásra vonatkozó használatbavételi engedély, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány a Munkáltató igazolás kiállítására vonatkozó kérelméig még nem áll a Munkavállaló rendelkezésére, az OTP Bank az adómentességi igazolás kiállítását nem vállalja.

 35. Ki a felelős a nyilatkozatok valódiságáért?

  Az adómentességi feltételeknek való megfelelés vizsgálatához bekért nyilatkozatok valódiságáért az azok bemutatására kötelezett Munkavállaló felel.

 36. Alaprajz szükséges-e a méltányolhatósági vizsgálathoz?

  Alaprajz nem szükséges, a lakás szobaszámonkénti alapterületét a Munkavállaló nyilatkozatában igazolja.

 37. Milyen összeg tekinthető a teljes vételárnak (pl. telek esetében)?

  Az adómentességi feltételvizsgálat során a vételárat az OTP Bank a lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése céljából felvett hitel esetén a tulajdonjog, a földhasználati jog megszerzésére vonatkozó érvényes szerződés (pl. adásvételi szerződés) alapján veszi figyelembe.

 38. OTP ADLAK szolgáltatás igénybevétel esetén kinek a nevére kerül(nek) kiállításra az igazolás(ok)?

  Az adómentességi és a folyósítási igazolás is a Munkáltató részére kerül kiállításra.

 39. Amennyiben a Munkavállaló részére korábban már történt támogatás-folyósítás, van-e lehetőség a továbbiakban az ADLAK Szolgáltatás igénybe vételével további folyósításra?

  A Teljes körű szolgáltatás igénybe vétele esetén fontos, hogy a Munkáltató által rögzítésre kerüljön a Portálon a korábbi folyósítás összege, mivel az ADLAK Szolgáltatás keretében végzett adómentességi feltételvizsgálat során az OTP Bank csak ebben az esetben tudja figyelembe venni azt a támogatás maximális adómentes összegének vizsgálata során.

 40. Amennyiben a Munkavállaló adóstárs, de nem tulajdonos, jogosult-e adómentes munkáltatói támogatásra?

  Kizárólag azon hitelcél vonatkozásában vehető igénybe adómentesen a támogatás, amelynek a Munkavállaló a tulajdonosa, vagy haszonélvezője, vagy a korábbiakban tulajdonosa, vagy haszonélvezője volt.

 41. Van-e lehetőség a támogatás folyósítási évének végén az esetleges túlfizetések előtörlesztésként való figyelembe vételére?

  Az eljárás hitelintézetenként eltérő lehet, ezért erre vonatkozóan a Munkavállalónak a hitelét folyósító hitelintézettel kell egyeztetnie.

 42. ADLAK Szolgáltatás igénybe vétele esetén szükséges-e a Munkavállaló személyes megjelenése az OTP Banknál?

  Igen, amennyiben az adómentességi feltételvizsgálathoz előírt dokumentumokat biztosítania kell (OTP Bank által folyósított hitel esetén elképzelhető, hogy minden, a vizsgálathoz szükséges dokumentum az OTP Bank rendelkezésére áll).

 43. Lakossági folyószámlára történő átutalás esetén célszerű a támogatást az adómentességi feltételvizsgálatot követően folyósítani?

  Minden olyan adómentességi feltétel vizsgálatát, amely a folyósítást megelőzően vizsgálható, célszerű előzetesen elvégezni. A cél szerinti feltétel vizsgálatára kizárólag a tárgyévet követően van lehetőség, amelyet az ADLAK Szolgáltatáscsomag igénybe vétele és a vizsgálat Munkáltató általi megrendelése esetén, utólagosan, a tárgyévet követően végez el az OTP Bank abban az esetben, ha a támogatás folyósítása a Munkavállaló törlesztésre használt saját bankszámlájára történt.

 44. Amennyiben az ADLAK Szolgáltatáscsomag igénybe vétele során az adómentességi feltételek vizsgálatát megrendeli a Munkáltató, ezen szolgáltatás díját egyszeri, egyösszegű díjként terheli az OTP Bank?

  A Vizsgálati díj Munkavállalónként és hitelcélonként egyszer kell megfizetnie a Munkáltatónak a kiállított számla alapján.

 45. A Munkavállaló hitelének havi törlesztő részlete 50 ezer Ft, amelyből 20 ezer Ft Cafeteria keretből kerül kiegyenlítésre. A különbözetet a Munkavállaló nem fizeti. Van-e és milyen teendője a Munkáltatónak?

  A Munkavállaló feladata, hogy a 30 ezer forint különbözet megfizetéséről gondoskodjon a hitelnyújtó felé. Amennyiben ezt nem teszi, a hitelszerződésében foglaltaknak megfelelően elképzelhető, hogy a hitel felmondásra kerül a hitelnyújtó részéről. Felmondott hitelhez a támogatás nem nyújtható adómentesen.

 46. Cafeteria-csoportképzés történhet-e a lakáscélú támogatás tekintetében is (pl. az alapbér figyelembe vételével)?

  Erre vonatkozóan a Munkáltató belső – Cafeteria keretre vonatkozó – szabályzatában foglaltak az irányadók.

 47. Cafeteria-csoportképzés évente több alkalommal is változtatható?

  Erre vonatkozóan a Munkáltató belső – Cafeteria keretre vonatkozó – szabályzatában foglaltak az irányadók.

 48. Amennyiben férj és feleség Munkáltatója is ugyanazon cég, lakásuk közös tulajdon, mindkettőjük részére nyújtható adómentes lakáscélú támogatás?

  Igen, amennyiben mindkét érintett Munkavállaló teljesíti az adómentességi feltételeket. Az OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a www.otpadlak.hu oldalon elérhető felülete lehetőséget nyújt több Munkavállalóhoz ugyanazon hitelügylet rögzítésére és az adómentességi feltételek vizsgálatának megrendelésére is.

 49. Amennyiben a támogatás folyósítása a Munkavállaló saját bankszámlájára történik, szükséges-e a cél szerinti felhasználás igazolásához hivatalos, banki kivonat havonta?

  Az ADLAK Szolgáltatáscsomag vonatkozásában megrendelt adómentességi feltételvizsgálat során a támogatás cél szerinti felhasználását - saját lakossági bankszámlára történő folyósítás esetén – az OTP Bank a támogatás folyósítását követő évben végzi el, ehhez a folyósítás évének (eredeti) bankszámla kivonatait, vagy a számlavezető hitelintézet igazolását kell bemutatnia.

 50. Többszörös hitelkiváltás esetén igénybe vehető-e adómentesen a támogatás?

  Igen, amennyiben a hitel és a kapcsolódó támogatás a további adómentességi feltételeknek megfelelő, és a hitelkiváltások során nem történt ráfolyósítás (nem tekintendő ráfolyósításnak, ha az új hitel összege a kiváltott hitel összegét maximum a kiváltással összefüggő költségekkel, díjakkal és deviza alapú hitel esetén az árfolyamkülönbségből adódó összeggel haladja csak meg) . Ebben az esetben az eredeti, kiváltott kölcsön szerződése, valamint az annak visszafizetése céljából kötött valamennyi kölcsönszerződés bemutatása szükséges az adómentességi feltételvizsgálathoz.

 51. Munkavállaló munkáltatói támogatásból törlesztheti-e adómentesen a családtagja hitelét, ha adóstárs a hitelben?

  A támogatás adómentes igénybe vételének feltételei között szerepel, hogy a támogatást kapó Munkavállaló a támogatásban érintett ingatlannak tulajdonosa, vagy haszonélvezője (jelenleg, vagy a korábbiakban). Ezen feltételnek is meg kell, hogy feleljen a Munkavállaló ahhoz, hogy a támogatás adómentesen legyen folyósítható.

 52. Az ADLAK Szolgáltatás igénybe vétele esetén bekéri-e a Munkavállalótól az adómentességi feltételek vizsgálatához szükséges igazolásokat az OTP Bank?

  Amennyiben a Munkáltató megrendeli az adómentességi feltételvizsgálatot - és teljesíti a vizsgálat megkezdéséhez szükséges feltételeket (postán eljuttatja az OTP Bank részére a Munkavállaló adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, valamint megfizeti a vizsgálati díjat) – az OTP Bank a megadott elérhetőségeken (telefonon és e-mailen keresztül) felveszi a kapcsolatot a Munkavállalóval a vizsgálathoz szükséges dokumentumok egyeztetése és biztosítása érdekében.

 53. Melyik adóévre vonatkozik a folyósított támogatás?

  A folyósítás dátumának adóévére.

 54. Szabadfelhasználású jelzálogfedezetű hitel törlesztéséhez folyósítható-e adómentes lakáscélú támogatás?

  Nem, kizárólag lakáscélra felvett hitel törlesztéséhez nyújtható.

 55. Az ADLAK Szolgáltatáscsomag igénybe vétele esetén egyszer végez-e adómentességi feltételvizsgálatot a Bank (abban az esetben is, ha pl. 5 év múlva is történik támogatás-folyósítás a Munkavállaló részére?)

  A Munkáltató megrendelése esetén a folyósítást megelőzően elvégezhető adómentességi feltételek ellenőrzését az OTP Bank egyetlen alkalommal végzi el. Azonban ha a továbbiakban a Munkavállaló részére támogatás folyósítása történik, a Teljes körű szolgáltatás igénybe vétele esetén az OTP Bank a Portálon történő folyósítás-megrendelés során ellenőrzi, hogy a folyósítandó támogatási összeg az adott Munkavállaló és hitelcél vonatkozásában az adómentesen folyósítható összeghatárt nem haladja-e meg (ha meghaladja, erre a Portál figyelmezteti a Munkáltatót).

 56. Szükséges-e az adómentességhez, hogy a Munkavállalónak a hitelcélként megjelölt ingatlan legyen az állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye?

  Az adómentesség feltétele, hogy a hitel céljaként megjelölt ingatlan a Munkavállaló saját lakása legyen, vagyis amelyben a Munkavállaló bármilyen arányban tulajdonos, vagy haszonélvezettel bír, vagy amelyben a támogatással érintett a méltányolhatósági vizsgálat időpontjára vonatkozóan bármikor, bármilyen arányban tulajdonos volt, vagy haszonélvezettel bírt.

 57. Amennyiben az ingatlan több tulajdonosa is Munkavállaló és így támogatásra jogosult, összeadódik-e esetükben a támogatás a 30%-os határnak való megfelelés szempontjából?

  A hatályos jogszabály szerint a Munkavállaló számára a Munkáltató, vagy korábbi Munkáltató által a támogatás alapjául szolgáló ingatlan vonatkozásában lakáscélú felhasználásra nyújtott támogatások összegével együtt nem haladja meg a vételár / építési költség / korszerűsítési / akadálymentesítési költség 30 %-át, függetlenül attól, hogy az adott ingatlannak a Munkavállaló milyen arányban tulajdonosa. Amennyiben az ingatlan több tulajdonosa is jogosult támogatásra, esetükben Munkavállalónként kell a 30%-os összeghatárt figyelembe venni.

 58. Mivel kell igazolni a lakás méretét, ha nem áll rendelkezésre tervrajz?

  A méltányolhatóság vizsgálata során a lakás szobaszámonkénti alapterületét a Munkavállaló saját nyilatkozatában igazolja.

 59. A támogatás cél szerinti felhasználásának igazolásához kért folyószámla kivonat hitelesítése hogyan történik?

  Az ADLAK Szolgáltatáscsomag igénybe vétele esetén, amennyiben a Munkavállaló a hitel törlesztésére használt saját folyószámlára kéri a támogatás folyósítását, az OTP Bank a cél szerinti felhasználás igazoláshoz az alábbi igazolás benyújtását kéri a Munkavállalótól

  • az eredeti bankszámla kivonatot, vagy elektronikus számlakivonat esetén annak hitelesített másolatát,
  • vagy az adott hitelt vezető hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól olyan igazolást, mely tartalmazza az adott naptári évben teljesített törlesztések összegét.

 60. A támogatás adómentességi feltételeinek vizsgálatához elfogadható-e korábbi (a vizsgálat megrendelését megelőző időpontban kiállított) igazolás a Munkavállaló részéről?

  Amennyiben az igazolást kifejezetten a támogatás adómentességi feltételeinek vizsgálatához kérte a Munkavállaló, annak kiállítási dátuma legkorábban az adómentességi feltételvizsgálat megrendelésének dátuma lehet.

 61. Milyen költségei merülhetnek fel a Munkavállalónak az adómentes lakáscélú támogatás vonatkozásában?

  Az adómentességi feltételvizsgálathoz szükséges igazolások, dokumentumok beszerzésével kapcsolatos díjtételek, valamint az esetleges előtörlesztéssel kapcsolatosan fizetendő díjtétel(ek). A díjak pontos mértékéről a Munkavállaló a hitelnyújtó hitelintézetnél érdeklődhet.

 62. Mi a teendő, ha a támogatás összege (vagy annak egy része) adóköteles?

  Az SZJA törvény értelmében (1.sz.melléklet 9.3.2. pont) abban az esetben, ha a jogszabályban meghatározott határidőig a munkavállaló nem igazolja a támogatás adómentességét, a támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. A jövedelem megszerzésének időpontja a támogatás folyósításának évét követő év május hónapja, ennek megfelelően kell a jövedelmet a magánszemély adóbevallásában szerepeltetni és az adót és a járulékokat befizetni. Az adó és a járulék bevallása és befizetése a munkaviszonyból származó egyé jövedelmekkel megegyezően történik, ezzel kapcsolatosan az OTP Banknak nincs teendője.

 63. Mit jelent az, hogy a lakás méltányolható?

  A lakás szobaszáma és az együttköltözök alapján dönthető el, hogy méltányolható-e az adott lakás. A vételárat, értéket nem kell vizsgálni.

  A lakás méltányolható, ha az együttköltözők száma és a szobák száma az alábbiak szerinti:

  Együttköltözők száma Lakás szobaszáma
  1-2 személy Legfeljebb 3
  3-4 személy Legfeljebb 4

  Minden további személy után egy szobával nő a méltányolható szobaszám.

  Együttköltöző, együttlakó családtag: a támogatást igénylő munkavállaló, továbbá jövedelmüktől és életkoruktól függetlenül a munkavállaló polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói, házastársának közeli hozzátartozói, élettársa és annak közeli hozzátartozói, feltéve, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatással, munkáltatói lakáscélú hitellel érintett lakásba együtt költöznek be vagy ott életvitelszerűen együtt laknak. Fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény meghatározásánál együtt költöző, együtt lakó családtagként legfeljebb három születendő gyermeket, egy gyermekes fiatal házaspár esetében további két születendő gyermeket, két gyermekes fiatal házaspár esetében pedig további egy születendő gyermeket is számításba lehet venni. Fiatal a házaspár, ha a lakáscélú munkáltatói támogatás igénylésekor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

 64. Milyen szolgáltatásokat tartalmaz az OTP ADLAK - Adómentes Lakáshitel - támogatási Szolgáltatáscsomag?

  Alapszolgáltatás esetén a www.otpvnt.hu oldalon keresztül intézheti a támogatás folyósítását.

  A Teljes körű szolgáltatásra szerződött Munkáltató partnerünk részére – az OTP Bank közreműködik a támogatások célszámlákra történő átutalásában, továbbá igény esetén megvizsgálja a támogatás nyújtásához szükséges előzetes adómentességi kritériumokat. Azon munkavállalói kör esetében, ahol az OTP Bank végezte az adómentességi kritérium ellenőrzését, a tárgyévet követő év április 14-ig igazolást állít ki a munkáltató részére a támogatás adómentességét illetően.

 65. Milyen módon juttathatja el a Munkavállaló az adómentességi feltételek vizsgálatához szükséges dokumentumokat a Bankhoz?

  A vizsgálat megrendelését követően – a vizsgálat díjának Munkáltató általi megfizetését, valamint az adott Munkavállaló által aláírt Hozzájáruló nyilatkozat banktitoknak, illetve személyes adatnak minősülő információk átadásához nyomtatvány kézhezvételét követően az OTP Bank felveszi a kapcsolatot a megrendelésben megadott elérhetőségeken (telefonszámon és e-mail címen) a Munkavállalóval, és egyezteti a vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok körét, és tájékoztatja a munkavállalót a benyújtási lehetőségekről (elektronikusan, vagy fiókhálózaton keresztül).

 66. Mit kell tennem, ha igénybe kívánom venni az OTP ADLAK - Adómentes Lakáshitel - támogatási Szolgáltatáscsomag Teljes körű szolgáltatását?

  A szerződéskötésre lehetőséget biztosítunk a www.otpadlak.hu felületen, az OTP Bank fiókhálózatában, valamint az OTP Bank Értékesítési Igazgatóság Külső Értékesítési Főosztályához tartozó Pénztári mobil értékesítő szakértő munkatársain keresztül is. Amennyiben elektronikus úton kezdeményezi a szerződéskötést, a felületen rögzített adatai alapján a rendszer elkészíti az Ön számára a szerződést, amelyet két példányban kinyomtatva, aláírva, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokkal együtt a szerződést aláíró képviselői személyesen kell, hogy eljuttassanak az OTP Bank Ön által kiválasztott, vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó bankfiókjába.  A dokumentumok átvételét és az ügyfélazonosítást követően a szerződés továbbításra kerül az OTP Bank Nyrt. Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ (1475 Budapest, Pf.150.). A szerződéskötést követően – a szerződésben megjelölt – kapcsolattartója részére hozzáférést biztosítunk a www.otpadlak.hu oldalon keresztül elérhető Portálhoz, amelyen keresztül adhatja le megrendelését.