X
ADLAK

Munkáltatóknak - Szerződéskötési folyamat

A szerződéskötés folyamata

Az OTP ADLAK – Munkáltatói Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó munkáltatói szerződését  az alábbi lépéseket követve kötheti meg.

  • Az Online szerződéskötés menüpontban adja meg cégének adatait.
  • Érvényesítse szerződését.
  • Nyomtassa ki a szerződést, és két példányban cégszerűen írja alá.
  • Foglaljon időpontot az OTP Bank Nyrt. Ön által kiválasztott, vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó bankfiókjába (+36 1 3666 026).
  • A szerződéspéldányokkal és a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokkal a szerződést aláíró képviselői keressék fel személyesen az OTP Bank Nyrt. vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó bankfiókját.
  • A bankfiók a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok ellenőrzését, valamint a szerződés aláíróinak azonosítását követően a dokumentumokat és a szerződés Ön által aláírt 2 példányát eljuttatja az OTP Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ részére, ahol az Ön cégének adatai rögzítésre kerülnek a munkáltatói nyilvántartásban, majd megtörténik a szerződés Bank általi aláírása.
  • Az aláírást követően postai úton küldjük vissza a szerződés Bank által aláírt példányát az Ön részére.
  • Egyidejűleg az Ön szerződésben megjelölt kiemelt kapcsolattartója e-mail-ben értesül a www.otpadlak.hu munkáltatói felületének eléréséhez szükséges felhasználó névről és jelszóról, amellyel bejelentkezve megrendelheti a munkavállalói részére folyósítandó adómentes lakáscélú hiteltörlesztési támogatáshoz kapcsolódóan az adómentességi feltételek ellenőrzését, valamint a támogatás folyósítását.

Kérjük, hogy a megrendelést megelőzően tájékoztassa munkavállalóit az adatkezelési szabályokról, és írassa alá velük az adatkezelési nyilatkozatot, amely az Üzletszabályzat mellékletében található. A munkavállalók által aláírt adatkezelési nyilatkozatok egy eredeti példányát kérjük, juttassa el az OTP Bank Nyrt. részére (OTP Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ 1475 Budapest, Pf. 150.).

Az OTP Bank a megrendelés alapján, a munkavállalók által aláírt adatkezelési nyilatkozat kézhezvételét követően számlát állít ki az Ön részére a szolgáltatás igénybe vételéről, amelyet postai úton juttat el az Ön részére.

Az Ön munkavállalói részére nyújtandó lakáscélú hiteltörlesztési támogatás folyósítására vonatkozó megrendelése esetén az OTP Bank számlát állít ki a folyósítás lebonyolítási díjáról, valamint számviteli bizonylatot a folyósítandó támogatás összegéről. Amennyiben Ön megfizeti a számla ellenértékét, valamint a számviteli bizonylat alapján biztosítja a támogatás fedezetét az OTP Bank szerződésben megjelölt számláján, az OTP Bank folyósítja a támogatást munkavállalója számára. A támogatás OTP Bank általi folyósítása havi egy alkalommal, a tárgyhó 20. napján (munkaszüneti nap esetén az ezt követő munkanapon) történik.

A támogatás folyósításához szükséges fedezetet Önnek a folyósításra vonatkozó megbízás hónapjának 15. napjáig (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) kell biztosítania az OTP Bank számláján. Amennyiben a támogatás folyósításához szükséges fedezet a fenti időpontig nem áll rendelkezésre, a folyósítást az OTP Bank a fedezet rendelkezésre állását követően, de legkorábban a következő naptári hónap 20. napján (munkaszüneti nap esetén az ezt követő munkanapon) kísérli meg.