X
ADLAK

Munkáltatóknak - Szerződéskötési folyamat

A szerződéskötés folyamata

Az OTP ADLAK – Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatáscsomag igénybe vételére vonatkozó munkáltatói szerződését  az alábbi lépéseket követve kötheti meg.

  • Az Online szerződéskötés menüpontban adja meg cégének adatait.
  • Érvényesítse szerződését.
  • Nyomtassa ki a szerződést, és két példányban cégszerűen írja alá.
  • Foglaljon időpontot az OTP Bank Nyrt. Ön által kiválasztott, vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó bankfiókjába (+36 1 3666 026).
  • A szerződéspéldányokkal és a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokkal a szerződést aláíró képviselői keressék fel személyesen az OTP Bank Nyrt. vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó bankfiókját.
  • A bankfiók a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok ellenőrzését, valamint a szerződés aláíróinak azonosítását követően a dokumentumokat és a szerződés Ön által aláírt 2 példányát eljuttatja az OTP Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ részére, ahol az Ön cégének adatai rögzítésre kerülnek a munkáltatói nyilvántartásban, majd megtörténik a szerződés Bank általi aláírása.
  • Az aláírást követően postai úton küldjük vissza a szerződés Bank által aláírt példányát az Ön részére.
  • Egyidejűleg az Ön szerződésben megjelölt kiemelt kapcsolattartója e-mail-ben értesül a www.otpadlak.hu munkáltatói felületének eléréséhez szükséges felhasználó névről és jelszóról, amellyel bejelentkezve megrendelheti a munkavállalói részére folyósítandó adómentes lakáscélú hiteltörlesztési támogatáshoz kapcsolódóan az adómentességi feltételek ellenőrzését, valamint a támogatás folyósítását.

Kérjük, hogy a megrendelést megelőzően tájékoztassa munkavállalóit az adatkezelési szabályokról, és írassa alá velük az adatkezelési nyilatkozatot, amely az Üzletszabályzat mellékletében található. A munkavállalók által aláírt adatkezelési nyilatkozatok egy eredeti példányát kérjük, juttassa el az OTP Bank Nyrt. részére (OTP Lakossági Ingatlan Hitelek Back-Office Központ 1475 Budapest, Pf. 150.).

Az OTP Bank a megrendelés alapján, a munkavállalók által aláírt adatkezelési nyilatkozat kézhezvételét követően számlát állít ki az Ön részére a szolgáltatás igénybe vételéről, amelyet postai úton juttat el az Ön részére.

A számla ellenértékének kiegyenlítését követően az OTP Bank megkezdi az Ön megrendelése alapján a munkavállalóinak folyósítandó támogatás adómentességi feltételeinek ellenőrzését, amelynek eredményéről megfelelési igazolást állít ki és tesz elérhetővé az Ön számára az OTP ADLAK Portálon keresztül.

Az Ön munkavállalói részére nyújtandó lakáscélú hiteltörlesztési támogatás folyósítására vonatkozó megrendelése esetén az OTP Bank számlát állít ki a folyósítás lebonyolítási díjáról, valamint számviteli bizonylatot a folyósítandó támogatás összegéről. Amennyiben Ön megfizeti a számla ellenértékét, valamint a számviteli bizonylat alapján biztosítja a támogatás fedezetét az OTP Bank szerződésben megjelölt számláján, az OTP Bank folyósítja a támogatást munkavállalója számára. A támogatás OTP Bank általi folyósítása havi egy alkalommal, a tárgyhó 20. napján (munkaszüneti nap esetén az ezt követő munkanapon) történik.

A támogatás folyósításához szükséges fedezetet Önnek a folyósításra vonatkozó megbízás hónapjának 15. napjáig (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) kell biztosítania az OTP Bank számláján. Amennyiben a támogatás folyósításához szükséges fedezet a fenti időpontig nem áll rendelkezésre, a folyósítást az OTP Bank a fedezet rendelkezésre állását követően, de legkorábban a következő naptári hónap 20. napján (munkaszüneti nap esetén az ezt követő munkanapon) kísérli meg.